Bergsjö-portalen proudly presents...

"The
Statistisk tabell
internet-sida"


Uppgifter hämtade ur boken
"Beskrifvning öfver provinsen Helsingland",
utgiven år 1849
av lantmätaren P.H. Widmark, Umeå


BERGSJÖ-PORTALEN