Denna hemsida är dimensionerad och utprovad för strikt tillämpning i ämnet...


Riksettan
Ett eko från historiens första vingslag


Upplysningar emottages tacksamt,
i den mån de tillsändes
Er webb-master


Alla vägars moder
- från tiden för konungarikets uppkomst -
finns kvar i ograverat skick
att beskåda & praktiskt använda
just precis i Bergsjö


"Här kan man uppleva
vibbar & atmosfär
från faktiskt en helt annan tidsålder"

BERGSJÖ-PORTALEN