Bergsjöportalen
www.bergsjo.nu

* Extra * Extra * Extra *
Gnarpsbo vill riva kulturbebyggelse i Stockholm

Att läsa på en plåtskylt på Hornsgatspuckeln i Stockholm:


"Ty detta är ett stycke vackert Stockholm; detta rymmer ett obrutet stycke historia med 1700-talets köpenskap, borgerskap, och Swedenborg; detta är inte i vägen för någon, och det är stockholmaren till glädje och stolthet - for dess skönhets skull och för historiens. Men alla killarna i Stadshuset som kommer från Gnarp, Sundbyberg, Fläskvattnet och Lilla Knuffbo, och som, var och en, av allmogen hemma i Gnarp, Sundbyberg, Fläskvattnet och Lilla Knuffbo omtalas som ‘Vår man’ i Stockholm — de vill riva puckeln. De har beslutat att riva Hornsgatspuckeln, krossa och demolera, spränga och pulverisera den och jämna den med den mark, som dessa vattgrötstinna kammartibetaner med skitlucka bakpå brallorna trampar med så yvig plattfota gång. Förfula Stockholm!"

Ur romanen "Klasskämpen". 1964.
Av SVANTE FOERSTER. 1931-80.

"vattgrötstinna kammartibetaner med skitlucka bakpå brallorna" --- "yvig plattfota gång"

Svante Foerster på Wikipedia:
sv.wikipedia.org/wiki/Svante_Foerster

Husen ifråga, som vår man i Stockholm vill "riva och demolera", finns på Hornsgatspuckeln i stadsdelen Södermalm:

  

(Plåtskylten med den omskakande upplysningen är markerad i rött.)

Bergsjöportalen
www.bergsjo.nu